Cestovní ruch jako odvětví těžce zasaženo. DMO Lužické a Žitavské hory se připojuje k výzvě na záchr

Polevsko   autor David Voborský (3)

Epidemiologická opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií postihují řadu oborů, jedním z nejvíce zasažených je cestovní ruch, který poskytuje zaměstnání více jak 1.700 pracovníkům v destinaci Lužické hory a stovkám dalších v návazných oborech.

„Od března loňského roku čelí svět pandemii a řada podniků musela uzavřít nebo citelně omezit své provozy. Jedním z nejpostiženějších oborů je cestovní ruch. V tomto odvětví se jedná většinou o menší, často rodinné podniky, a pokud jim nebude poskytnuta adekvátní pomoc ze strany státu k překlenutí náročného období, můžeme se dočkat situace, že definitivně z oboru odejdou jinam. Pandemie pomine a lidé opět začnou volně cestovat a budou hledat kvalitní služby. Hlavní motivací je tedy udržet tyto lidi v oboru a v budoucnu opět profitovat z cestovního ruchu jako silného ekonomického odvětví s obrovským potenciálem růstu,“  konstatuje Marie Kárová, ředitelka DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.    

Z těchto důvodů se DMO Lužické a Žitavské hory, jako organizace usilující o rozvoj cestovního ruch v tomto turistickém regionu, připojuje k výzvě Libereckého kraje, kterou kraj připravil ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou,“ doplňuje Jan Sviták, předseda DMO Lužické a Žitavské hory a náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu.

Výzva apeluje na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na efektivnější komunikaci při přípravě opatření i spravedlivý systém kompenzací. Ve výzvě se též hovoří o návrzích konkrétních dočasných a rychlých řešení v cestovním ruchu: O prodloužení programů Antivirus A+ a B po celou dobu platných omezení provozů a obnovení programu Antivirus C, tedy odpuštění odvodů sociálního pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Dále o prodloužení programu Covid-nájemné pro všechny uzavřené podniky bez dosavadních omezení, o zvýšení kompenzačního bonusu pro živnostníky z dnešních 500 korun na 1.000 korun denně a o zavedení rovného přístupu ke všem podnikatelům v oboru. 

Na závěr výzva obsahuje návrhy změn pro trvalé řešení situace a jejích následků. Kvůli mimořádným výdajům v souvislosti s pandemií a předpokládaným nižším daňovým příjmům bude výrazně ohroženo financování organizací, které se v jednotlivých regionech věnují podpoře turismu. A proto Liberecký kraj společně s dalšími organizacemi vyzývá k úpravě podmínek Národního programu podpory cestovního ruchu pod patronací Ministerstva pro místní rozvoj ČR, mj. by bylo žádoucí vypsat dotační titul na podporu budování infrastruktury cestovního ruchu, například výstavbu parkovišť, cyklostezek či toalet, popřípadě údržbu a vylepšování turistického značení.


Vytvořeno 14.1.2021 16:59:54 | přečteno 545x | marie.karova
 
Liberecký krajŽitavské horyPivní stezkaČeský systém kvality služebKudyznudy.cz - tipy na výletCzech Republic
load